Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 1 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Zatloukal Tomáš"  
Tomáš Zatloukal
PE 390.493/v02-00   A6-0326/2007
18. septembra 2007
63k  182k  125k 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA Efektívnosť a rovnosť v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy
ERRÁTA
Právne oznámenie