Zprávy Evropského parlamentu
5 výsledek/výsledky pro výraz(y): "6. období, Panayotopoulos-Cassiotou Marie"  
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 416.582/v03-00   A6-0120/2009
6. března 2009
81k  193k  237k 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 400.715/v02-00   A6-0173/2008
8. května 2008
260k  360k  507k 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (2010)
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 396.500/v02-00   A6-0033/2008
5. února 2008
69k  218k  144k 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o specifické situaci žen ve věznicích a dopadu uvěznění rodičů na společenský a rodinný život
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 386.544/v02-00   A6-0209/2007
7. června 2007
76k  186k  138k 
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o právním rámci opatření pro sladění rodinného života a období studia u mladých žen v Evropské unii
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 378.731/v04-00   A6-0068/2007
15. března 2007
384k  423k  571k 
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o podpoře slušné práce pro všechny.
Právní upozornění