Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Panayotopoulos-Cassiotou Marie" kohta leiti 5 vaste(t)  
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 416.582/v03-00   A6-0120/2009
6. märts 2009
78k  184k  223k 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 400.715/v02-00   A6-0173/2008
8. mai 2008
224k  330k  430k 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta (2010) kohta
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 396.500/v02-00   A6-0033/2008
5. veebruar 2008
65k  208k  106k 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Vangis olevate naiste eriolukord ning vanemate vangistuse mõju sotsiaalsele ja perekonnaelule
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 386.544/v02-00   A6-0209/2007
7. juuni 2007
73k  180k  103k 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Euroopa Liidu noorte naiste pereelu ja õpingute ühitamiseks ette nähtud meetmete reguleeriv raamistik
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 378.731/v04-00   A6-0068/2007
15. märts 2007
604k  410k  486k 
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Inimväärse töö tagamine kõigi jaoks
Õigusalane teave