Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 5 ar "6. parlamentārais sasaukums, Panayotopoulos-Cassiotou Marie"  
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 416.582/v03-00   A6-0120/2009
2009. gada 6. marta
83k  196k  243k 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 400.715/v02-00   A6-0173/2008
2008. gada 8. maija
229k  349k  504k 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nabadzības un sociālās atstumtības izskaušanas Eiropas gadu (2010)
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 396.500/v02-00   A6-0033/2008
2008. gada 5. februāra
78k  232k  146k 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par cietumā ieslodzīto sieviešu īpašo situāciju un vecāku atrašanās ieslodzījumā ietekmi uz sociālo un ģimenes dzīvi
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 386.544/v02-00   A6-0209/2007
2007. gada 7. jūnija
77k  200k  137k 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz pasākumiem jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju laika posma apvienošanai Eiropas Savienībā
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 378.731/v04-00   A6-0068/2007
2007. gada 15. marta
638k  445k  574k 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par pienācīgas kvalitātes nodarbinātības visiem veicināšanu
Juridisks paziņojums