Europaparlamentets betänkanden
5 träff(ar) för "6:e valperioden, Panayotopoulos-Cassiotou Marie"  
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 416.582/v03-00   A6-0120/2009
6 mars 2009
83k  190k  119k 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 400.715/v02-00   A6-0173/2008
8 maj 2008
224k  348k  486k 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010)
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 396.500/v02-00   A6-0033/2008
5 februari 2008
68k  209k  122k 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om kvinnors speciella situation i fängelser och hur det sociala livet och familjelivet påverkas av att föräldrar sitter fängslade
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 386.544/v02-00   A6-0209/2007
7 juni 2007
75k  182k  111k 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om en rättslig ram för åtgärder för att göra det möjligt att förena familjeliv och studier för unga kvinnor i EU
Marie Panayotopoulos-Cassiotou
PE 378.731/v04-00   A6-0068/2007
15 mars 2007
643k  426k  552k 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om anständigt arbete för alla
Rättsligt meddelande