Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, AGNOLETTO Vittorio"  
Vittorio AGNOLETTO
PE 362.667/v05-00   A6-0004/2006
2006 m. sausio 23 d.
135k  270k  203k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl žmogaus teisių ir demokratijos išlygos Europos Sąjungos susitarimuose
Teisinis pranešimas