Europaparlamentets betänkanden
1 träff(ar) för "6:e valperioden, AGNOLETTO Vittorio"  
Vittorio AGNOLETTO
PE 362.667/v05-00   A6-0004/2006
23 januari 2006
143k  266k  185k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om klausulen om mänskliga rättigheter och demokrati i Europeiska unionens avtal
Rättsligt meddelande