Euroopan parlamentin mietinnöt
1 osumaa haulle "6. vaalikausi, Kirilov Evgeni"  
Evgeni Kirilov
PE 419.927/v03-00   A6-0075/2009
23. helmikuuta 2009
25k  118k  54k 
Aluekehitysvaliokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ koheesiopolitiikasta: investointeja reaalitalouteen
Oikeudellinen huomautus