Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 1 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Kirilov Evgeni"  
Evgeni Kirilov
PE 419.927/v03-00   A6-0075/2009
23. februára 2009
25k  126k  69k 
Výbor pre regionálny rozvoj Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o Politike súdržnosti: investíciách do reálnej ekonomiky
Právne oznámenie