Zprávy Evropského parlamentu
2 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Weiler Barbara"  
Barbara Weiler
PE 510.528v02-00   A7-0316/2013
2. října 2013
272k  392k  587k 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh
POZM. NÁVRHY
Barbara Weiler
PE 438.475v02-00   A7-0136/2010
4. května 2010
319k  483k  660k 
Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích (přepracované znění)
ERRATA
POZM. NÁVRHY
Právní upozornění