Euroopan parlamentin mietinnöt
2 osumaa haulle "7. vaalikausi, Weiler Barbara"  
Barbara Weiler
PE 510.528v02-00   A7-0316/2013
2. lokakuuta 2013
276k  397k  514k 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta
TARKISTUKSET
Barbara Weiler
PE 438.475v02-00   A7-0136/2010
4. toukokuuta 2010
322k  456k  544k 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjumisesta (uudelleenlaadittu toisinto)
OIKAISUT
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus