Izvješća Europskog parlamenta
2 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Weiler Barbara"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
Barbara Weiler
PE 510.528v02-00   A7-0316/2013
2. listopada 2013.
261k  413k  421k 
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o prijedlogu Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radijske opreme
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
en Barbara Weiler
PE 438.475v02-00   A7-0136/2010
4 May 2010
317k  470k  678k 
Committee on the Internal Market and Consumer Protection Ordinary legislative procedure
REPORT Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on combating late payment in commercial transactions (recast)
ERRATA
AMENDMENTS
Pravna obavijest