Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "7. parlamentārais sasaukums, Weiler Barbara"  
Barbara Weiler
PE 510.528v02-00   A7-0316/2013
2013. gada 2. oktobra
266k  396k  632k 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū
GROZĪJUMI
Barbara Weiler
PE 438.475v02-00   A7-0136/2010
2010. gada 4. maija
326k  470k  677k 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par maksājumu kavējumu novēršanu komercdarījumos (pārstrādāta redakcija)
KĻŪDAS LABOJUMS
GROZĪJUMI
Juridisks paziņojums