Rapporti tal-Parlament Ewropew
2 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Weiler Barbara"  
Barbara Weiler
PE 510.528v02-00   A7-0316/2013
2 t'Ottubru 2013
274k  428k  630k 
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tqegħid fis-suq ta’ tagħmir tar-radju
Barbara Weiler
PE 438.475v02-00   A7-0136/2010
4 ta' Mejju 2010
319k  496k  718k 
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġlieda kontra l-ħlas tard fit-tranżazzjonijiet kummerċjali (tfassil mill-ġdid)
ERRATA
EMENDI
Avviż legali