Verslagen van het Europees Parlement
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Weiler Barbara"  
Barbara Weiler
PE 510.528v02-00   A7-0316/2013
2 oktober 2013
272k  406k  485k 
Commissie interne markt en consumentenbescherming Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur
AMENDEMENTEN
Barbara Weiler
PE 438.475v02-00   A7-0136/2010
4 mei 2010
317k  477k  574k 
Commissie interne markt en consumentenbescherming Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (herschikking)
ERRATA
AMENDEMENTEN
Juridische mededeling