Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 2 za besede: "7. mandat, Weiler Barbara"  
Barbara Weiler
PE 510.528v02-00   A7-0316/2013
2. oktobra 2013
255k  384k  617k 
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu
PRED. SPREM.
Barbara Weiler
PE 438.475v02-00   A7-0136/2010
4. maja 2010
307k  455k  680k 
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih (Prenovitev)
NAPAKE
PRED. SPREM.
Pravno obvestilo