Europa-Parlamentets betænkninger
2 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Tatarella Salvatore"  
Salvatore Tatarella
PE 465.028v02-00   A7-0282/2011
19. juli 2011
41k  176k  214k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/25/EF for så vidt angår anvendelsen af emissionstrin på smalsporede traktorer
ÆNDRINGSFORSLAG
Salvatore Tatarella
PE 454.735v04-00   A7-0091/2011
28. marts 2011
135k  252k  286k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen
ÆNDRINGSFORSLAG
Juridisk meddelelse