Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 2 ar "7. parlamentārais sasaukums, Tatarella Salvatore"  
Salvatore Tatarella
PE 465.028v02-00   A7-0282/2011
2011. gada 19. jūlija
41k  177k  201k 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz emisijas posmu piemērošanu šauras riteņu bāzes traktoriem
GROZĪJUMI
Salvatore Tatarella
PE 454.735v04-00   A7-0091/2011
2011. gada 28. marta
138k  255k  328k 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/25/EK attiecībā uz noteikumiem par traktoriem, kurus laiž tirgū saskaņā ar „elastības shēmu”
GROZĪJUMI
Juridisks paziņojums