Rapoarte ale Parlamentului European
2 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Tatarella Salvatore"  
Salvatore Tatarella
PE 465.028v02-00   A7-0282/2011
19 iulie 2011
41k  176k  206k 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE în ceea ce privește aplicarea de etape de emisii pentru tractoare cu ecartament îngust
AMENDAMENTE
Salvatore Tatarella
PE 454.735v04-00   A7-0091/2011
28 martie 2011
141k  257k  361k 
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE în ceea ce privește dispozițiile pentru tractoarele introduse pe piață în cadrul mecanismului de flexibilitate
AMENDAMENTE
Notă juridică