Europaparlamentets betänkanden
2 träff(ar) för "7:e valperioden, Tatarella Salvatore"  
Salvatore Tatarella
PE 465.028v02-00   A7-0282/2011
19 juli 2011
42k  173k  197k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG vad gäller tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Salvatore Tatarella
PE 454.735v04-00   A7-0091/2011
28 mars 2011
134k  247k  296k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Rättsligt meddelande