Доклади на Европейския парламент
1 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Bielan Adam"  
Adam Bielan
PE 480.576v02-00   A7-0068/2012
23 март 2012 г.
145k  282k  365k 
Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите Обикновена законодателна процедура
ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар (Регламент за ИСВП)
ИЗМЕНЕНИЯ
Правна информация