Europa-Parlamentets betænkninger
1 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Bielan Adam"  
Adam Bielan
PE 480.576v02-00   A7-0068/2012
23. marts 2012
114k  247k  325k 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked ("IMI-forordningen")
ÆNDRINGSFORSLAG
Juridisk meddelelse