Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Bielan Adam" kohta leiti 1 vaste(t)  
Adam Bielan
PE 480.576v02-00   A7-0068/2012
23. märts 2012
112k  233k  308k 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)
MUUDATUSED
Õigusalane teave