Rapporti tal-Parlament Ewropew
1 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Bielan Adam"  
Adam Bielan
PE 480.576v02-00   A7-0068/2012
23 ta' Marzu 2012
115k  268k  355k 
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni amministrattiva permezz tas-Sistema ta’ Informazzjoni tas-Suq Intern (‘ir-Regolament tal-IMI’)
EMENDI
Avviż legali