Verslagen van het Europees Parlement
1 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Bielan Adam"  
Adam Bielan
PE 480.576v02-00   A7-0068/2012
23 maart 2012
117k  254k  318k 
Commissie interne markt en consumentenbescherming Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt ("de IMI-verordening")
AMENDEMENTEN
Juridische mededeling