Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 1 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Bielan Adam"  
Adam Bielan
PE 480.576v02-00   A7-0068/2012
23. marca 2012
116k  258k  348k 
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“)
Právne oznámenie