Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 1 za besede: "7. mandat, Bielan Adam"  
Adam Bielan
PE 480.576v02-00   A7-0068/2012
23. marca 2012
111k  242k  344k 
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI)
PRED. SPREM.
Pravno obvestilo