Europa-Parlamentets betænkninger
1 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Theocharous Eleni"  
Eleni Theocharous
PE 439.340v03-00   A7-0192/2010
24. juni 2010
81k  223k  125k 
Udviklingsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse i udviklingslandene: vejen frem
Juridisk meddelelse