Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Theocharous Eleni"  
Eleni Theocharous
PE 439.340v03-00   A7-0192/2010
2010 m. birželio 24 d.
82k  231k  169k 
Vystymosi komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl skurdo mažinimo ir darbo vietų kūrimo besivystančiose šalyse: tolesnė veikla
Teisinis pranešimas