Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "7. parlamentārais sasaukums, Theocharous Eleni"  
Eleni Theocharous
PE 439.340v03-00   A7-0192/2010
2010. gada 24. jūnija
83k  233k  161k 
Attīstības komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par nabadzības mazināšanu un darba vietu izveidi jaunattīstības valstīs — turpmākie pasākumi
Juridisks paziņojums