Europaparlamentets betänkanden
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Theocharous Eleni"  
Eleni Theocharous
PE 439.340v03-00   A7-0192/2010
24 juni 2010
82k  225k  125k 
Utskottet för utveckling Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna: åtgärder som ska vidtas
Rättsligt meddelande