Europa-Parlamentets betænkninger
6 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Díaz de Mera García Consuegra Agustín"  
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 489.646v03-00   A7-0152/2014
3. marts 2014
15k  143k  57k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Godkendelsesprocedure
HENSTILLING om forslag til Rådets forordning om udvidelse af anvendelsen af forordning (EU) nr. …/2012 om et handlingsprogram for udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod falskmøntneri (Pericles 2020-programmet) til også at omfatte de medlemsstater, der ikke deltager i euroen
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 513.116v02-00   A7-0096/2014
7. februar 2014
786k  900k  1039k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-agenturet for samarbejde og uddannelse inden for retshåndhævelse (Europol) samt om ophævelse af afgørelse 2009/371/RIA og 2005/681/RIA
ÆNDRINGSFORSLAG
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 475.760v02-00   A7-0139/2013
23. april 2013
122k  286k  482k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
ÆNDRINGSFORSLAG
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.311v03-00   A7-0342/2010
29. november 2010
53k  204k  196k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 377/2004 om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer
ÆNDRINGSFORSLAG
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 449.019v03-00   A7-0294/2010
28. oktober 2010
56k  203k  235k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
ÆNDRINGSFORSLAG
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.331v03-00   A7-0068/2009
16. november 2009
25k  148k  72k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Høringsprocedure
BETÆNKNING om udkast til Rådets afgørelse om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser for Europols analysedatabase
Juridisk meddelelse