Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Díaz de Mera García Consuegra Agustín" kohta leiti 6 vaste(t)  
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 489.646v03-00   A7-0152/2014
3. märts 2014
12k  128k  58k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Nõusolekumenetlus
SOOVITUS Nõukogu määruse eelnõu, millega laiendatakse määruse (EL) nr …/2012 (millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm „Perikles 2020”)) kohaldamisala euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 513.116v02-00   A7-0096/2014
7. veebruar 2014
790k  844k  1052k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK
MUUDATUSED
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 475.760v02-00   A7-0139/2013
23. aprill 2013
121k  272k  278k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud
MUUDATUSED
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.311v03-00   A7-0342/2010
29. november 2010
49k  194k  201k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 377/2004 sisserände kontaktametnike võrgustiku loomise kohta
MUUDATUSED
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 449.019v03-00   A7-0294/2010
28. oktoober 2010
55k  194k  215k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud
MUUDATUSED
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.331v03-00   A7-0068/2009
16. november 2009
23k  142k  180k 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon Nõuandemenetlus
RAPORT Nõukogu otsuse eelnõu, millega võetakse vastu Europoli analüüsimiseks koostatud tööfaile käsitlevad rakenduseeskirjad
Õigusalane teave