Rapporti tal-Parlament Ewropew
6 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Díaz de Mera García Consuegra Agustín"  
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 489.646v03-00   A7-0152/2014
3 ta' Marzu 2014
15k  151k  62k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura ta' approvazzjoni
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' Regolament tal-Kunsill li jestendi għall-Istati Membri mhux parteċipanti l-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru …/2012 li jistabbilixxi programm ta’ skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar (il-programm “Pericles 2020”)
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 513.116v02-00   A7-0096/2014
7 ta' Frar 2014
851k  969k  1382k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi u t-Taħriġ (Europol) u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2009/371/ĠAI u 2005/681/ĠAI
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 475.760v02-00   A7-0139/2013
23 t'April 2013
129k  307k  348k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati minn dik il-ħtieġa
EMENDI
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.311v03-00   A7-0342/2010
29 ta' Novembru 2010
53k  215k  225k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 377/2004 dwar il-ħolqien ta' netwerk tal-uffiċjali ta' kollegament tal-immigrazzjoni
EMENDI
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 449.019v03-00   A7-0294/2010
28 t'Ottubru 2010
58k  211k  232k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa
EMENDI
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.331v03-00   A7-0068/2009
16 ta' Novembru 2009
24k  156k  76k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura ta' konsultazzjoni
RAPPORT dwar l-Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li jadotta r-regoli implimentattivi għall-fajls ta' ħidma ta' analiżi tal-Europol
Avviż legali