Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 6 za besede: "7. mandat, Díaz de Mera García Consuegra Agustín"  
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 489.646v03-00   A7-0152/2014
3. marca 2014
12k  130k  59k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Postopek odobritve
PRIPOROČILO o osnutku uredbe Sveta o razširitvi uporabe Uredbe (EU) št. .../2012 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program Pericles 2020) na nesodelujoče države članice
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 513.116v02-00   A7-0096/2014
7. februarja 2014
788k  847k  1354k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi sklepov Sveta 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ
PRED. SPREM.
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 475.760v02-00   A7-0139/2013
23. aprila 2013
117k  283k  302k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve
PRED. SPREM.
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.311v03-00   A7-0342/2010
29. novembra 2010
49k  201k  219k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 377/2004 o vzpostavitvi mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje
PRED. SPREM.
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 449.019v03-00   A7-0294/2010
28. oktobra 2010
56k  201k  228k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve
PRED. SPREM.
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
PE 430.331v03-00   A7-0068/2009
16. novembra 2009
24k  147k  74k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Postopek posvetovanja
POROČILO o osnutku Sklepa Sveta o sprejetju izvedbenih pravil za analitične delovne datoteke Europola
Pravno obvestilo