Доклади на Европейския парламент
3 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 519.759v03-00   A7-0434/2013
4 декември 2013 г.
138k  291k  186k 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно продоволствената криза, измамите в рамките на хранителната верига и борбата срещу тях
ИЗМЕНЕНИЯ
Esther de Lange
PE 508.175v03-00   A7-0233/2013
25 юни 2013 г.
114k  218k  158k 
Комисия по бюджетен контрол Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно предприемане на мерки за постигане на по-ефикасни и икономически целесъобразни услуги за устен превод в Европейския парламент
ИЗМЕНЕНИЯ
Esther de Lange
PE 441.267v02-00   A7-0241/2010
26 август 2010 г.
187k  348k  252k 
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно прилагането на законодателството на ЕС за опазване на биологичното разнообразие
ПОПРАВКИ
Правна информация