Europa-Parlamentets betænkninger
3 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 519.759v03-00   A7-0434/2013
4. december 2013
95k  251k  136k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om fødevarekrisen, svindel i fødevarekæden og kontrollen heraf
ÆNDRINGSFORSLAG
Esther de Lange
PE 508.175v03-00   A7-0233/2013
25. juni 2013
94k  206k  134k 
Budgetkontroludvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om "Mod en mere effektiv og omkostningseffektiv tolkning i Europa-Parlamentet"
ÆNDRINGSFORSLAG
Esther de Lange
PE 441.267v02-00   A7-0241/2010
26. august 2010
115k  294k  162k 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om gennemførelsen af EU-lovgivning til bevarelse af biodiversitet
ERRATA
Juridisk meddelelse