Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, de Lange Esther" kohta leiti 3 vaste(t)  
Esther de Lange
PE 519.759v03-00   A7-0434/2013
4. detsember 2013
93k  243k  123k 
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Toidukriis, toiduahelas esinev pettus ja selle kontrollimine
MUUDATUSED
Esther de Lange
PE 508.175v03-00   A7-0233/2013
25. juuni 2013
92k  187k  137k 
Eelarvekontrollikomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
ETTEKANNE Report on ‘Towards more efficient and cost effective interpretation in the European Parliament’
MUUDATUSED
Esther de Lange
PE 441.267v02-00   A7-0241/2010
26. august 2010
116k  288k  164k 
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Bioloogilise mitmekesisuse kaitseks ette nähtud Euroopa Liidu õigusaktide rakendamine
PARANDUSED
Õigusalane teave