Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "3" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 519.759v03-00   A7-0434/2013
2013 m. gruodžio 4 d.
98k  268k  178k 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl maisto krizės, sukčiavimo maisto grandinėje ir jų kontrolės
PAKEITIMAI
Esther de Lange
PE 508.175v03-00   A7-0233/2013
2013 m. birželio 25 d.
93k  213k  158k 
Biudžeto kontrolės komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl veiksmingesnio ir ekonomiškai efektyvesnio vertimo žodžiu Europos Parlamente
PAKEITIMAI
Esther de Lange
PE 441.267v02-00   A7-0241/2010
2010 m. rugpjūčio 26 d.
117k  309k  248k 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl ES teisės aktų, pagal kuriuos siekiama išsaugoti biologinę įvairovę, įgyvendinimo
ERRATA
Teisinis pranešimas