Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 3 ar "7. parlamentārais sasaukums, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 519.759v03-00   A7-0434/2013
2013. gada 4. decembra
99k  268k  172k 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par pārtikas krīzi, krāpšanu pārtikas aprites jomā un tās kontroli
GROZĪJUMI
Esther de Lange
PE 508.175v03-00   A7-0233/2013
2013. gada 25. jūnija
97k  217k  160k 
Budžeta kontroles komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par mutiskās tulkošanas efektivitātes un izmaksu lietderības paaugstināšanu Eiropas Parlamentā
GROZĪJUMI
Esther de Lange
PE 441.267v02-00   A7-0241/2010
2010. gada 26. augusta
121k  309k  224k 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par to, kā tiek īstenoti ES tiesību akti par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu
KĻŪDAS LABOJUMS
Juridisks paziņojums