Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 3 za besede: "7. mandat, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 519.759v03-00   A7-0434/2013
4. decembra 2013
92k  253k  179k 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o krizi zaradi pomanjkanja hrane, goljufijah v prehranski verigi in nadzoru nad njimi
PRED. SPREM.
Esther de Lange
PE 508.175v03-00   A7-0233/2013
25. junija 2013
91k  203k  128k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o poti k uspešnejšemu in stroškovno učinkovitejšemu tolmačenju v Evropskem parlamentu
PRED. SPREM.
Esther de Lange
PE 441.267v02-00   A7-0241/2010
26. avgusta 2010
110k  292k  220k 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o izvajanju zakonodaje EU s področja ohranjanja biotske raznovrstnosti
NAPAKE
Pravno obvestilo