Europaparlamentets betänkanden
3 träff(ar) för "7:e valperioden, de Lange Esther"  
Esther de Lange
PE 519.759v03-00   A7-0434/2013
4 december 2013
98k  245k  146k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om livsmedelskrisen, bedrägerier i livsmedelskedjan och kontrollen över detta
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Esther de Lange
PE 508.175v03-00   A7-0233/2013
25 juni 2013
95k  212k  135k 
Budgetkontrollutskottet Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om åtgärder för att göra tolkningen i Europaparlamentet mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Esther de Lange
PE 441.267v02-00   A7-0241/2010
26 augusti 2010
120k  286k  162k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om tillämpningen av EU-lagstiftning som syftar till att bevara biologisk mångfald
ERRATA
Rättsligt meddelande