Rapporti tal-Parlament Ewropew
1 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Urutchev Vladimir"  
Vladimir Urutchev
PE 527.990v02-00   A7-0171/2014
13 ta' Marzu 2014
52k  206k  297k 
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament Nru 525/2013 tal-UE rigward l-implimentazzjoni teknika tal-Protokoll taʼ Kjoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima
EMENDI
Avviż legali