Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 1 za besede: "7. mandat, Urutchev Vladimir"  
Vladimir Urutchev
PE 527.990v02-00   A7-0171/2014
13. marca 2014
47k  193k  322k 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 v zvezi s tehničnim izvajanjem Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja
PRED. SPREM.
Pravno obvestilo