Zprávy Evropského parlamentu
4 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
31. října 2013
67k  226k  162k 
Výbor pro zahraniční věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (na základě výroční zprávy Rady určené Evropskému parlamentu o společné zahraniční a bezpečnostní politice)
POZM. NÁVRHY
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
3. října 2012
77k  227k  157k 
Výbor pro zahraniční věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o rozšiřování EU: politiky, kritéria a strategické zájmy
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
5. září 2011
21k  170k  85k 
Výbor pro mezinárodní obchod Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií na jedné straně a palestinskou samosprávou Západního břehu Jordánu a Pásma Gazy na straně druhé týkající se další liberalizace v oblasti obchodu se zemědělskými produkty, zpracovanými zemědělskými produkty, rybami a produkty rybolovu, kterou se mění Evropsko-středomořská prozatímní dohoda o přidružení týkající se obchodu a spolupráce mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Organizací pro osvobození Palestiny (OOP) ve prospěch palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a v Pásmu Gazy na straně druhé
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
14. prosince 2010
32k  166k  98k 
Výbor pro mezinárodní obchod Nelegislativní postupy
DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014
Právní upozornění