Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Koppa Maria Eleni" kohta leiti 4 vaste(t)  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
31. oktoober 2013
64k  214k  113k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta)
MUUDATUSED
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
3. oktoober 2012
70k  211k  121k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Laienemine: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
5. september 2011
20k  142k  73k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodete kaubanduse edasist liberaliseerimist ning millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelist kaubandust ja koostööd käsitlevat Euroopa – Vahemere piirkonna ajutist assotsiatsioonilepingut) sõlmimise kohta
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
14. detsember 2010
30k  163k  78k 
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon Õigusloomevälised menetlused
SOOVITUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahelise lepingu EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014, Euroopa Liidu ja Norra vahelise lepingu Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014, Euroopa Majandusühenduse ja Islandi vahelise Euroopa Liitu aastateks 2009–2014 suunatud teatavate kalade ja kalatoodete impordi suhtes kohaldatavaid erisätteid käsitleva lepingu lisaprotokolli ning Euroopa Majandusühenduse ja Norra vahelise Euroopa Liitu aastateks 2009–2014 suunatud teatavate kalade ja kalatoodete impordi suhtes kohaldatavaid erisätteid käsitleva lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta
Õigusalane teave