Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "4" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
2013 m. spalio 31 d.
65k  226k  146k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos)
PAKEITIMAI
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
2012 m. spalio 3 d.
72k  221k  157k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS Plėtra: politika, kriterijai ir ES strateginiai interesai
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
2011 m. rugsėjo 5 d.
20k  153k  79k 
Tarptautinės prekybos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos valdžios susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriame numatoma dar labiau liberalizuoti prekybą žemės ūkio produktais, perdirbtais žemės ūkio produktais, žuvimis ir žuvininkystės produktais ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos–Viduržemio jūros regiono laikinosios asociacijos susitarimas dėl prekybos ir bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Palestinos išsivadavimo organizacijos (PIO), atstovaujančios Vakarų Kranto ir Gazos ruožo Palestinos valdžios interesams, sudarymo projekto
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
2010 m. gruodžio 14 d.
31k  172k  90k 
Tarptautinės prekybos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos susitarimo dėl 2009–2014 m. EEE finansinio mechanizmo, Europos Sąjungos ir Norvegijos susitarimo dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo, Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos susitarimo papildomo protokolo dėl specialių nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m., ir Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos susitarimo papildomo protokolo dėl specialių nuostatų, taikomų tam tikroms į Europos Sąjungą importuojamoms žuvims ir žuvininkystės produktams 2009–2014 m., sudarymo
Teisinis pranešimas