Rapporti tal-Parlament Ewropew
4 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
31 t'Ottubru 2013
67k  235k  145k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta’ Sigurtà u ta’ Difiża Komuni (abbażi tar-Rapport Annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni)
EMENDI
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
3 t'Ottubru 2012
83k  232k  158k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar it-tkabbir: politiki, kriterji u interessi strateġiċi tal-UE
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
5 ta' Settembru 2011
21k  173k  75k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim fil-forma ta’ Skambju ta’ Ittri bejn l-Unjoni Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Awtorità Palestinjana tax-Xatt tal-Punent u l-Medda ta' Gaża, min-naħa l-oħra, li jipprovdi aktar liberalizzazzjoni għal prodotti agrikoli, prodotti agrikoli pproċessati u ħut u prodotti tas-sajd u li jemenda l-Ftehim Ewro-Mediterranju Interim ta’ Assoċjazzjoni dwar il-kummerċ u l-kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa l-waħda, u l-Organizzazzjoni għall-Ħelsien tal-Palestina (l-OĦP) għall-benefiċċju tal-Awtorità Palestinjana tax-Xatt tal-Punent u l-Medda ta’ Gaża, min-naħa l-oħra
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
14 ta' Diċembru 2010
32k  179k  93k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċeduri mhux legislattivi
RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea, l-Islanda, il-Liechtenstein u n-Norveġja dwar Mekkaniżmu Finanżjarju taż-ŻEE għall-perjodu 2009-2014, Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u n-Norveġja dwar Mekkaniżu Finanzjarju Norveġiż għall-perjodu 2009-2014, Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Islanda, li jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea ta' ċertu ħut u prodotti tas-sajd għall-perijodu 2009-2014, u Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u n-Norveġja, li jikkonċerna dispożizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea ta' ċertu ħut u prodotti tas-sajd għall-perijodu 2009-2014
Avviż legali