Verslagen van het Europees Parlement
4 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
31 oktober 2013
67k  219k  122k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid)
AMENDEMENTEN
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
3 oktober 2012
76k  210k  111k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over uitbreiding: beleid, criteria en de strategische belangen van de EU
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
5 september 2011
21k  147k  67k 
Commissie internationale handel Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds, houdende verdere liberalisering van landbouwproducten, verwerkte landbouwproducten en vis en visserijproducten en tot wijziging de Euromediterrane interimassociatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
14 december 2010
32k  170k  85k 
Commissie internationale handel Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode 2009-2014, een Overeenkomst tussen de Europese Unie en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode 2009-2014, een Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland betreffende bepaalde vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014 en een Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Noorwegen tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de invoer in de Europese Unie van bepaalde vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014
Juridische mededeling