Europaparlamentets betänkanden
4 träff(ar) för "7:e valperioden, Koppa Maria Eleni"  
Maria Eleni Koppa
PE 516.824v02-00   A7-0360/2013
31 oktober 2013
67k  215k  118k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken)
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Maria Eleni Koppa
PE 486.099v03-00   A7-0274/2012
3 oktober 2012
72k  219k  109k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om utvidgningspolitik, kriterier och EU:s strategiska intressen
Maria Eleni Koppa
PE 467.323v02-00   A7-0300/2011
5 september 2011
20k  146k  68k 
Utskottet för internationell handel Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och den palestinska myndigheten i Västbanken och Gazaområdet, å andra sidan, om ytterligare liberaliseringsåtgärder för jordbruksprodukter, bearbetade jordbruksprodukter och fisk och fiskeriprodukter och om ändring av interimsavtalet om associering Europa-Medelhavet om handel och samarbete mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och PLO för den palestinska myndigheten i Västbanken och Gazaområdet, å andra sidan
Maria Eleni Koppa
PE 450.691v02-00   A7-0372/2010
14 december 2010
32k  163k  82k 
Utskottet för internationell handel Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014, ett avtal mellan Europeiska unionen och Norge om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009–2014, ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009–2014 samt ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009-2014
Rättsligt meddelande